Tag Archives: FUT กับ FUE

FUT กับ FUE ต่างกันยังไง 

การปลูกผม เป็นวิธีแก้ไขปัญหาผมร่วง ศีรษะล้าน ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยมีเทคนิคการปลูกผมที่แตกต่างกัน 2 เทคนิคหลัก คือ FUT และ FUE