กรรมการสอบอเมริกัน บอร์ด ABHRS

ABHRS ย่อมาจาก American Board of Hair Restoration Surgery เป็นหน่วยงานเดียวในโลกที่รับรองแพทย์เฉพาะทางด้านการปลูกผมโดยเฉพาะ ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 และได้รับการยอมรับในระดับสากล แพทย์ที่ได้รับการรับรองจาก ABHRS นั้น ผ่านการประเมินคุณสมบัติ ประสบการณ์ ด้านการปลูกผมอย่างเข้มงวด ได้รับการรับรองว่าเป็น
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมอย่างแท้จริง

ABHRS
กรรมการสอบอเมริกัน บอร์ด ABHRS

American Board Hair Restoration Surgery
กรรมาการสอบแพทย์อเมริกัน บอร์ด คือแพทย์ที่ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารของ ABHRS
นายแพทย์ ประโพธ อัศววรฤทธิ์ หรือ คุณหมอหมู
แพทย์ปลูกผมชาวไทย เพียงคนเดียว ที่เป็นคณะกรรมการอเมริกันบอร์ดแห่งศัลยกรรมการปลูกผม (American Board of Hair Restoration Surgery: ABHRS) มีบทบาทสำคัญในการทำให้ ABHRS เป็นผู้นำระดับโลกด้านการศึกษา วิจัย และมาตรฐาน จริยธรรมในการผ่าตัดปลูกผม
กรรมการสอบอเมริกันบอร์ด ต้องมีประสบการณ์การปลูกผมอย่างน้อย 10 ปี มีผลงานและความรู้ด้านการปลูกผมที่เป็นที่ยอมรับ

กรรมการ ABHRS มีหน้าที่อะไร

abhrs
คณะกรรมการ AbHRS มีหน้าที่หลักดังนี้ :
 • พัฒนาและออกข้อสอบและกำหนดมาตรฐานการสอบ
 • ตรวจสอบและประเมินผลการสอบ
 • ตัดสินผลสอบและให้ใบรับรอง
 • ตรวจสอบจริยธรรมของสมาชิก
 • ตัดสินผลสอบและให้ใบรับรองแก่แพทย์ที่ผ่านเกณฑ์
 • ส่งเสริมการวิจัยและการศึกษา
 • ร่วมมือกับการองค์กรอื่นๆ
 • พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการปลูกผม

American board หมอหมู แพทย์ปลูกผม

American Board
แพทย์ปลูกผม American board ในไทย

ปลูกผม เลือกแพทย์ปลูกผม ABHRS:

 • มั่นใจได้ว่าได้รับการรักษาจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
 • ได้รับการรักษาด้วยเทคนิคที่ทันสมัย
 • มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย
 • ผลลัพธ์การรักษามีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด

การปลูกผมเป็นขั้นตอนสำคัญ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเลือกแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ABHRS American Board Of Hair Restoration Surgery

american board
แพทย์ปลูกผม American board ในไทย

ปลูกผม เลือกแพทย์ปลูกผม ABHRS:

 • มั่นใจได้ ได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพ
 • มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย
 • ผลลัพย์การรักษามีประสิทธิภาพ
 • มีเทคโนโลยีและเทคนิคการปลูกผมที่ทันสมัย
 • มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
 • ความคุ้มค่า มั่นใจว่าได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ทำไมต้องปลูกผม กับ หมอหมู

ปลูกผม หมอหมู
เหตุผลที่ควรเลือกปลูกผมกับหมอหมู

หมอหมู หรือนายแพทย์ ประโพธ อัศววรฤทธิ์

 • มีประสบการความเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี
  3,000 กว่าเคส ด้านการปลูกผม
 • ผ่านการอบรมและฝึกฝนจากสถาบันชั้นนำ
 • เป็นกรรมการ ABHRS American Board
 • เป็นแพทย์ปลูกผม ABHRS American Board
 • ใช้เทคนิคในการปลูกผมที่มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัย
 • เลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • หมอหมูใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
 • ให้บริการด้วยมาตรฐานสากล เน้นความพึงพอใจ
 • เลือกคลินิก หรือโรงพยาบาลที่สะดวกได้
หมอหมู ปลูกผม
หมอหม ปลูกผม
ปลูกผม หมอหมู

กรรมการ ABHRS

American Board Hair Restoration Surgery 
นายแพทย์ ประโพธ อัศววรฤทธิ์ หรือ หมอหมู แพทย์ปลูกผมชาวไทย เพียงคนเดียว ที่เป็นคณะกรรมการอเมริกันบอร์ดแห่งศัลยกรรมการปลูกผม

ปลูกผม ปรึกษา หมอหมู