ปลูกผมกับแพทย์ ISHRS International society of hair restoration surgery

ISHRS ย่อมาจาก International Society of Hair Restoration Surgery เป็นสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมความรู้ การวิจัย และมาตรฐานการรักษาในด้านการปลูกผมและการฟื้นฟูเส้นผม สมาชิกของ ISHRS ประกอบด้วยแพทย์ ศัลยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม นักวิจัย และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ จากทั่วโลก สมาชิกจะต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับการรับรองจาก ISHRS
ISHRS มีภารกิจการประชุมระดับนานาชาติ การอบรมในเชิงปฎิบัติการ การให้ทุนวิจัย
การให้ข้อมูลแก่สาธารณะชน

ISHRS
ISHRS International society of hair restoration surgery
สมาคมแพทย์ปลูกผมนานานชาติ
 • แพทย์ ISHRS มีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย
 • แพทย์ ISHRS มีคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
 • แพทย์ ISHRS มีผลงานการปลูกผมที่น่าประทับใจ
 • แพทย์ ISHRS มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
 • ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกผมและผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  ปลูกผมกับหมอหมู แพทย์เฉพาะทางต่อยอด
  สาขาปลูกถ่ายรากผม

ปลูกผมกับแพทย์ ISHRS สมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก มั่นใจได้ 100%

ishrs
ปลูกผมกับแพทย์ ISHRS มีข้อดีดังนี้ :
 • มั่นใจได้ว่าแพทย์มีความเชี่ยวชาญ: แพทย์ ISHRS จะต้องผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองจาก ISHRS ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการปลูกผม
 • ได้รับการรักษาด้วยเทคนิคที่ทันสมัย: แพทย์ ISHRS จะได้รับการอัปเดตเทคนิคการปลูกผมใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย: แพทย์ ISHRS มีประสบการณ์และความชำนาญสูง
 • ผลลัพธ์การรักษามีประสิทธิภาพ: แพทย์ ISHRS มีผลงานการปลูกผมที่น่าประทับใจ
 
ISHRS
ปลูกผมกับแพทย์ ISHRS มั่นใจได้เพราะว่า
 • มาตรฐานสูง : ISHRS กำหนดมาตรฐานการรักษาและจริยธรรมสำหรับการปลูกผม มั่นใจได้ว่าแพทย์มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปลูกผม
 • ทักษะ: แพทย์ ได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น และมีประสบการณ์ในการปลูกผม แพทย์มีเทคนิคการปลูกผมที่หลากหลาย และสามารถเลือกเทคนิคที่เหมาะสมได้
 • ผลลัพย์และความปลอดภัย: มีผลลัพธ์การปลูกผมที่ดี ผู้ป่วยมักมีความพึงพอใจกับผลลัพธ์ ได้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน
 • ติดตามผล : แพทย์ ISHRS มักติดตามผลหลังการปลูกผม เพื่อดูแลผู้ป่วยและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
หมอหมู ปลูกผม
หมอหม ปลูกผม
ปลูกผม หมอหมู

ปลูกผม ISHRS

ISHRS International society of hair restoration surgery

เป็นสมาชิกของ International Society of Hair Restoration Surgery (สมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ)

ปลูกผม ปรึกษา หมอหมู