ABHRS คือ

ABHRS คือ

ABHRS คือ
ABHRS คือ

 

ABHRS คือ

ABHRS ย่อมาจาก American Board of Hair Restoration Surgery เป็นองค์กรที่รับรองแพทย์เฉพาะทางด้านการปลูกผมโดยเฉพาะ ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 และได้รับการยอมรับในระดับสากลในปี 2000

หน้าที่หลักของ ABHRS

 • กำหนดมาตรฐานการฝึกอบรมและประสบการณ์สำหรับแพทย์ที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม
 • ออกใบรับรองให้แก่แพทย์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 • ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการปลูกผมใหม่ ๆ
 • ให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับการปลูกผม

การได้รับใบรับรองจาก ABHRS

 • เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแพทย์ท่านนั้นมี:
  • ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปลูกผมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประสบการณ์การผ่าตัดปลูกผมที่เพียงพอ
  • ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมจากทั่วโลก

ดังนั้น การเลือกแพทย์ที่ได้รับการรับรองจาก ABHRS

 • ช่วยให้มั่นใจได้ว่า:
  • จะได้รับการรักษาด้วยเทคนิคการปลูกผมที่ทันสมัยและปลอดภัย
  • ผลลัพธ์การรักษาจะมีประสิทธิภาพและน่าพอใจ

สามารถตรวจสอบรายชื่อแพทย์ที่ได้รับการรับรองจาก ABHRS ได้ที่เว็บไซต์ https://abhrs.org/

สรุป ABHRS คือ

 • ABHRS คือ องค์กรที่รับรองแพทย์เฉพาะทางด้านการปลูกผม
 • ใบรับรองจาก ABHRS เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแพทย์
 • การเลือกแพทย์ที่ได้รับการรับรองจาก ABHRS ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาด้วยเทคนิคการปลูกผมที่ทันสมัย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

สนใจปลูกผม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมอหมู แอดไลน์:@doctormoo

ขอบคุณครับ
หมอหมู

Author Profile

admin
admin
DOCTOR MOO HAIR TRANSPLANT หมอหมู สวัสดีครับ
ปลูกผม เทคนิค FUT เทคนิค FUE กับ แพทย์อเมริกันบอร์ด กรรมการแพทย์ คนเดียวจากประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2016 เน้นประสบการณ์ยาวนาน ผลงานชัดเจน ปลอดภัย ไม่บวม ไม่อักเสบหลังการผ่าตัด ไม่ต้องแก้
ไม่ต้องเสี่ยง ปลูกผมกับ คุณหมอหมู
ปรึกษาฟรี พร้อมเลือกสถานที่รับบริการที่สะดวกได้ครับ

ปรึกษาฟรี
แอดไลน์:@doctormoo