Tag Archives: ปลูกผมเจ็บไหม

ปลูกผมเจ็บไหม

โดยทั่วไปแล้ว การปลูกผมไม่เจ็บ เนื่องจากแพทย์จะใช้ยาชาเฉพาะที่ก่อนเริ่มทำการปลูกผม อาจรู้สึกเจ็บเล็กน้อยตอนฉีดยาชา ปลูกผมแอดไลน์:@doctormoo