Tag Archives: การดูแลหลังปลูกผม

ถ้าปลูกผมครั้งเดียวไม่จบ ต้องรอนานเท่าไรจึงจะปลูกผมซ้ำได้อีก ?

โดยทั่วไปแล้ว ควรรออย่างน้อย 6-12 เดือนหลังจากการปลูกผมครั้งแรก ก่อนที่จะทำการปลูกผมซ้ำ เพื่อให้เส้นผมที่ปลูกในครั้งแรก

มีอาหารที่ห้ามรับประทานหลังปลูกผมไหม ?

อาหารที่ควรรับประทานหลังปลูกผมโปรตีน: โปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยในการสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ รวมถึงเส้นผม

ผมร่วงหลังปลูกผม เกิดจากอะไร ?

Shock Loss หรือภาวะผมร่วงหลังปลูกผม เป็นภาวะที่ผมที่ปลูกใหม่และผมเดิมบริเวณใกล้เคียงมีการหลุดร่วงชั่วคราวหลังการปลูกผม

ปลูกผม ใช้เวลากี่ชั่วโมง 

FUE (Follicular Unit Extraction): โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 4-8 ชั่วโมง หรืออาจมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนกราฟผมที่ปลูก