Category Archives: ปลูกผมผู้หญิง

ผู้หญิงปลูกผมได้ไหม ? 

ผู้หญิงปลูกผมได้!ใช่แล้วครับ ผู้หญิงสามารถปลูกผมได้เช่นเดียวกับผู้ชาย เพียงแต่สาเหตุและรูปแบบของปัญหาผมร่วงในผู้หญิงอาจแตกต่างจากผู้ชายบ้าง

ปลูกผมผู้หญิง กลางหัว

ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาผมบางและศีรษะล้าน พร้อมคืนความมั่นใจ "ผมบางกลางหัว" หรือ "ศีรษะล้านกลางหัว" ไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะผู้ชายเท่านั้น