กรรมการของอเมริกันบอร์ดด้านการปลูกผม

กรรมการของอเมริกันบอร์ดด้านการปลูกผม

กรรมการของอเมริกันบอร์ดด้านการปลูกผม
กรรมการของอเมริกันบอร์ดด้านการปลูกผม

กรรมการของอเมริกันบอร์ดด้านการปลูกผม 

กรรมการของอเมริกันบอร์ดด้านการปลูกผม หรือ American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS) นั้น ประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมจากทั่วโลก ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการชุดก่อนหน้า โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • คุณสมบัติ: แพทย์ต้องจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับการรับรอง และผ่านการฝึกอบรมด้านศัลยกรรมปลูกผมอย่างเป็นทางการ
  • ประสบการณ์: แพทย์ต้องมีประสบการณ์การผ่าตัดปลูกผมอย่างน้อย 5 ปี และมีผลงานที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
  • ความเชี่ยวชาญ: แพทย์ต้องมีความรู้และทักษะที่เชี่ยวชาญในเทคนิคการปลูกผมต่างๆ
  • ความเป็นผู้นำ: แพทย์ต้องมีบทบาทนำในองค์กรด้านศัลยกรรมปลูกผม และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
  • จริยธรรม: แพทย์ต้องมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ และรักษาผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ปัจจุบัน (25 มีนาคม 2567) กรรมการ ABHRS ประกอบไปด้วยแพทย์จากหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย

ดูแลรับผิดชอบงานเฉพาะด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการการสอบ คณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการการศึกษา ฯลฯ

รายชื่อกรรมการ ABHRS นั้นมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี โดยสามารถดูรายชื่อล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของ ABHRS https://abhrs.org/

ปัจจุบัน (25 มีนาคม 2567) กรรมการ ABHRS ประกอบไปด้วยแพทย์จากหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และไทย

ตัวอย่างกรรมการ ABHRS ที่มีชื่อเสียง

  • Dr. Ken Washenik (ประธาน) – ศัลยแพทย์ปลูกผมจากสหรัฐอเมริกา ผู้ก่อตั้ง ABHRS
  • Dr. Alan Bauman – ศัลยแพทย์ปลูกผมจากสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการปลูกผมหลายเล่ม
  • Dr. Carlos Puig – ศัลยแพทย์ปลูกผมจากสเปน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค FUE
  • Dr. DavidH. Kingsley – ศัลยแพทย์ปลูกผมจากแคนาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค FUT
  • Dr. Prapote Asawaworarit – ศัลยแพทย์ปลูกผมจากสเปน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค FUT FUE

สำหรับประเทศไทย มีแพทย์ที่ได้รับการรับรองจาก ABHRS อยู่หลายท่าน สามารถดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของ ABHRS https://abhrs.org/ Dr. Prapote Asawaworarit หรือ นพ. ประโพธ อัศวววรฤทธิ์ เป็นหนึ่งในกรรมการของอเมริกันบอร์ดด้านการปลูกผม American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS)

สนใจปลูกผม สอบถามแอดไลน์สอบถามได้ครับ Line:@doctormoo

ขอบคุณครับ
หมอหมู

 

Author Profile

admin
admin
DOCTOR MOO HAIR TRANSPLANT หมอหมู สวัสดีครับ
ปลูกผม เทคนิค FUT เทคนิค FUE กับ แพทย์อเมริกันบอร์ด กรรมการแพทย์ คนเดียวจากประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2016 เน้นประสบการณ์ยาวนาน ผลงานชัดเจน ปลอดภัย ไม่บวม ไม่อักเสบหลังการผ่าตัด ไม่ต้องแก้
ไม่ต้องเสี่ยง ปลูกผมกับ คุณหมอหมู
ปรึกษาฟรี พร้อมเลือกสถานที่รับบริการที่สะดวกได้ครับ

ปรึกษาฟรี
แอดไลน์:@doctormoo